Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 101
Zobrazujem: 0 - 20
Pridať firmu
IČOFirma
44026897: A&M INVEST, s.r.o.
43194672: Andrej Bugáň
44022034: Anton Haluska
43194141: Anton Oravec ml.
43471013: Anton Zuziak
31591841: AXIS, spol. s r.o.
43467997: Branislav Zradula
43388256: Cyril Šidlo - CKS
17936802: Daniel Ďurana
33680400: Daniel Falát - Maldafa
36848905: DUKOTRADING, s.r.o.
35434341: Dušan Jaššo - ELEKTRO - PLYN - VODA
14161079: Emil Uhrík EMIL UHRÍK
31642411: FRACHO, a.s.
44802889: FRACHO SP, s.r.o.
43615899: František Korenčík - FK - AUTOSERVIS
34768858: Igor Macúš - REMACUS
32238487: Ing. Alica Sílešová
37624822: Ing. Jozef Troják - TECHKOV
32256795: Ing. Pavol Čanecký